Subsections of Cult of Luna
Oro — Vertikal II — Cult of Luna
Vertikal II

Info

  • Title: Oro
  • Album: Vertikal II
  • Duration: 7:20
  • Release: 20 September, 2013

You can listen to the song here

Listening on some of the services may be paid

Lyrics

En natt där de som vakar. Följer tysta steg
Mot rum, där alla samlas
Men inget sker
En röst född ur mörkret. Mot en dag som gryr
Och allt vi räds försvinner
När skuggor flyr
Och ljuset river upp ett sår
I en kropp som lider och förgås
English translation:
A night where those who watches follow silent steps
In rooms, where everyone gathers
But nothing happens
A voice born from the darkness, towards a dawning day
And all we fear will disappear
When shadows flee
And the light tears open a wound
In a body that suffers and perishes